Selectează o Pagină

Termeni și Condiții

ECOMAX TRAILERS S.R.L. cunoaște importanța datelor dumneavoastră și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată și practică informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în calitate de persoane vizate (utilizatori ai we-bsite-ului www.ecomax-trailer.ro, clienți, potențiali clienți, consumatori, potențiali consumatori) în cadrul prezentei Politici de prelucrare a datelor cu caracter personal, aplicabile pentru scopurile prevăzute mai jos. Această Politică are aplicabilitate asupra tuturor dispozitivelor utilizate în scopul accesării website-ului www.ecomax-trailer.ro, dispozitive de tip smartphone, tabletă, etc. În cazul în care nu sunteți de acord cu termenii și condițiile legate de utilizarea acestora (expuse în acest document din punct de vedere al protecției datelor cu caracter personal, dar și în documentele Politica de cookies, Nota de prelucrare a datelor cu caracter personal, din punct de vedere al informațiilor confidențiale, drepturi de autor, etc.), vă rugăm să nu utilizați site-ul www.ecomax-trailer.ro.

Conform prevederilor Regulamentului UE 2016/679 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (Regulamentul General privind Protecția Datelor), ECOMAX TRAILERS SRL administrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, în contextul vizitării site-ului nostru și achiziționării serviciilor firmei ECOMAX TRAILERS SRL. Prin bifarea faptului că sunteți de acord cu Politica de cookies și Notificare de prelucrare a datelor cu caracter pesonal sau, după caz, prin continuarea utilizării site-ului și serviciilor noastre, ulterior parcurgerii acestor Politici, declarați expres și neechivoc faptul că acceptați ca datele cu caracter personal ce vă privesc să fie prelucrate de firma ECOMAX TRAILERS SRL.

Scopurile pentru care colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal:

ECOMAX TRAILERS SRL colectează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pentru următoarele scopuri:

 1. Administrarea, îmbunătățirea și realizarea serviciilor furnizate de site-ul www.ecomax-trailer.ro, în vederea identificării oportunităților comune de business.
 2. Activități comerciale de vânzări servicii, cuprinzând realizare, administrare și dezvoltare vânzări de servicii pe website-ul www.ecomax-trailer.ro, administrarea conturilor clienților, cercetare/studii de piață, statistică.
 3. Reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a serviciilor firmei ECOMAX TRAILERS SRL, transmiterea de newslettere (buletine informative).
 4. Activități de post-vânzări, cuprinzând servicii de relații cu clienții, informarea utilizatorilor/clienților privind evaluarea serviciilor oferite (inclusiv evaluarea serviciilor pe website-ul www.ecomax-trailer.ro), îmbunătățirea calității serviciilor prin activitatea desfășurată în cadrul firmei.

Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm pentru realizarea scopurilor de mai sus, prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal:

 1. Pentru administrarea, îmbunătățirea și realizarea serviciilor furnizate de site-ul ecomax-trailer.ro – nume, prenume, telefon, adresă de e-mail.
 2. Pentru activități comerciale de vânzări de servicii, cuprinzând realizare, administrare și dezvoltare vânzări, pe website-ul www.ecomax-trailer.ro, administrarea conturilor clienților, cercetare/studii de piață, statistică – nume, prenume, telefon, adresa e-mail, adresă de corespondență, după caz.
 3. Pentru reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a serviciilor firmei ECOMAX TRAILERS SRL, transmiterea de newslettere (buletine informative) – nume și prenume, telefon, e-mail.
 4. Pentru activități de comunicare/feedback, cuprinzând servicii de relații cu clienții, informarea utilizatorilor/ clienților privind evaluarea serviciilor oferite de firma ECOMAX TRAILERS SRL, îmbunătățirea calității serviciilor prestate – nume, prenume, telefon, e-mail.

 

Cui dezvăluim datele dumneavoastră cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi dezvăluite numai cu acordul dumneavoastră următoarelor categorii de destinatari:

 1. partenerilor ECOMAX TRAILERS (Berger Fahrzeugtechnik GmbH, finantatori, asiguratori) care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare,
 2. entităților care asistă ECOMAX TRAILERS SRL în prelucrarea de date în calitate de împuterniciți
 3. autorităților publice (Autoritatea Nationala de Supraveghere, Parchet, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului), cu mentiunea că nu este necesar consimțământul persoanei vizate atunci când prelucrarea este legală, în condițiile Cap. II, art. 6 din Regulamentul 2016/679

Datele înregistrate de ECOMAX TRAILERS SRL nu se vând către terți și sunt folosite doar în scopul îmbunătățirii serviciilor firmei.

Prin citirea prezenței Politici, ați luat la cunoștință de faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv:

 • Dreptul de acces: aveți dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu, iar dacă da, noi vă vom oferi acces la aceste date, precum și informații despre cum sunt prelucrate;
 • Dreptul de portabilitate: puteți primi datele personale într-un format structurat, care poate fi citit automat și ca aceste informații, la cererea dumneavoastră, să poată fi trimise altui operator;
 • Dreptul la opoziție vizează dreptul dumneavoastră de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • Dreptul la rectificare se referă la corectarea fără întârzieri nejustificate a datelor personale inexacte;
 • Dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat, presupune dreptul dumneavoastră de a vă fi șterse datele colectate, fără întârzieri nejustificate, în oricare din următoarele situații: nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, sau dumneavoastră v-ați retras consimțământul și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, dumneavoastră vă opuneți prelucrării, datele au fost colectate ilegal, datele trebuie sterse pentru respectarea unei obligații legale, colectarea s-a făcut cu oferirea de servicii ale societății informaționale;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării se aplică atunci când se contestă exactitatea datelor, pe o anumită perioadă de timp suficientă pentru verificare datelor, dacă prelucrarea datelor este ilegală dar nu se dorește stergerea datelor, sau în cazul în care operatorul nu mai are nevoie de datele personale ale dumneavoastră în vederea prelucrarii, însă acesta le cere în vederea apărării unui drept în instanță;

Toate aceste drepturi, vi le puteți exercita printr-o cerere scrisă, datată, semnată și trimisa către ECOMAX TRAILERS SRL prin: – poștă la adresa Calea Făgărașului nr. 59 complex Schneid Brașov, Jud. Brașov, ROMÂNIA, sau – la adresa contact@ecomax-trailer.ro

Pentru orice întrebări sau nelămuriri vă puteți adresa direct prin e-mail la: contact@ecomax-trailer.ro , iar dacă există părerea că a fost încălcat vreun drept privind acest subiect, vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau justiției în cazul în care apreciați ca ar exista încălcări ale legislației în materie. Prevederi speciale legate de minori ECOMAX TRAILERS SRL nu urmărește în activitățile sale de prelucrare de date, prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor. O atenție deosebită se acordă pentru a se asigura că orice prelucrare a datelor cu caracter personal ale minorilor se realizează în conformitate cu cerințele legale și în cazuri strict determinate. ECOMAX TRAILERS SRL nu realizează activități promoționale de marketing direct față de minori. Minorilor sub vârsta de 16 ani nu li se permite solicitarea de servicii sau orice comunicații pe site-ul firmei ECOMAX TRAILERS SRL ori participarea la concursuri sau campanii ale firmei, fără acordul sau autorizarea consimțământului din partea părintelui / tutorelui. Minorii sub varsta de 16 ani pot beneficia de acțiunile publicației www.ecomax-trailer.ro și primi comunicații de la ECOMAX TRAILERS SRL numai dacă au acordul sau autorizarea consimțământului din partea părintelui / tutorelui. De asemenea, orice persoană care ne furnizează datele personale prin intermediul site-ului sau alte aplicații sau dispozitive acoperite de această Politică declară că este major, respectiv are capacitate deplină de exercițiu. Orice colectare sau prelucrare de date cu caracter personal ale minorilor se va realiza numai în condițiile legii, și având în vedere aspectele precizate mai sus. Durata prelucrării datelor Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pe întreaga periodă de timp cât există relația comercială între părți, cu îndeplinirea prevederilor aferente in Capitolul II, art 5, Regulamentul GDPR, cu referire la modul de prelucrare și perioada de stocare a datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal trebuie păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, în conformitate cu Art. 89/Alin.(1) din Regulament, sub rezerva punerii în aplicare a măsurilor de ordin tehnic și organizatoric adecvate prevăzute în respectivul Regulament în vederea garantării drepturilor și libertăților persoanei vizate (“limitări legate de stocare”).

Operatorul procesează datele cu caracter personal la sediul central ECOMAX TRAILERS SRL Calea Făgărașului nr.59 complex Schneid Brașov Jud. Brașov, ROMÂNIA și nu își va schimba locația fizică în care procesează datele cu caracter personal fără a aduce la cunoștința persoanei vizate/Beneficiarului despre astfel de modificări intenționate, cu cel putin 3 luni calendaristice înainte de intrarea în vigoare a acestor modificări, oferind astfel acestuia posibilitatea de a se opune unor astfel de modificări și/sau de a solicita măsuri suplimentare. Informarea se va face prin afișare directă pe site-ul www.ecomax-trailer.ro sau contactarea persoanei vizate pe cale electronică sau prin poștă.

Alte informații

Vă rugăm să verificați la fiecare utilizare a website-ului nostru prezenta Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru a fi tot timpul informați în legătura cu aceasta. ECOMAX TRAILERS SRL va aplica toate măsurile tehnice și organizatorice pentru asigurarea securității datelor cu caracter personal al tuturor clienților, partenerilor săi, etc și a protejării lor împotriva distrugerii, modificării, dezvăluirii ori accesului neautorizat asupra lor. ECOMAX TRAILERS SRL rămâne un partener responsabil în ceea ce privește prelucrarea datelor clienților săi.

Cookie-uri și alte tehnologii pe care le folosim

Utilizăm cookie-uri și / sau tehnologii similare pentru a analiza comportamentul clienților, pentru a administra site-ul, a urmări mișcările utilizatorilor și pentru a colecta informații despre utilizatori. Acest lucru se face pentru a vă personaliza și îmbunătăți experiența cu noi.

Un cookie este un fișier text mic stocat pe computer. Cookie-urile stochează informațiile care sunt utilizate pentru a ajuta site-urile să funcționeze. Numai noi putem accesa cookie-urile create de site-ul nostru. Puteți controla modulele cookie la nivel de browser. Alegerea dezactivării cookie-urilor poate împiedica utilizarea anumitor funcții.

Utilizăm cookie-urile în următoarele scopuri:

 • Cookie-uri necesare – aceste module cookie sunt necesare pentru a putea utiliza câteva funcții importante pe site-ul nostru, cum ar fi conectarea. Aceste cookie-uri nu colectează informații personale.
 • Cookie-uri pentru funcționalități – aceste cookie-uri oferă funcționalitate care face ca utilizarea serviciului nostru să fie mai convenabilă și face posibilă oferirea de funcții mai personalizate. De exemplu, acestea ar putea să-și amintească numele și e-mailurile în formularele de comentarii, astfel încât să nu trebuiască să reintroduceți această informație data viitoare când comentați. Aceste cookie-uri se salvează doar dacă acceptați salvarea lor prin bifarea casetei aferente din cadrul paginilor relevante de pe site.
 • Cookie-urile pentru statistici (de exemplu, Google Analytics) – aceste cookie-uri sunt folosite pentru a urmări utilizarea și performanța site-ului și a serviciilor noastre. Am configurat acest serviciu să nu colecteze informații personale.

Puteți elimina modulele cookie stocate în computer prin setările browserului. Pentru mai multe informații despre cookie-uri, vizitați allaboutcookies.org.

Utilizăm Google Analytics pentru a măsura traficul pe site-ul nostru. Google are propria politică de confidențialitate pe care o puteți revizui aici. Dacă doriți să renunțați la urmărirea de către Google Analytics, vizitați pagina Google Analytics. Vă reamintim că informațiile colectate de Google Analytics sunt configurate să fie anonimizate. Nu facem profiluri demografice sau de remarketing.

Notificare de prelucrare a datelor cu caracter personal

 1. Cine suntem?

ECOMAX TRAILERS SRL reprezintă la momentul actual pe piața românească de vehicule comerciale specializate un  producător de renume european. Pentru toate produsele comercializate, firma noastră oferă servicii post-vânzare, precum și vânzare de piese de schimb originale. Compania este înregistrată în Romania.

 1.  Date personale pe care le prelucrăm.

ECOMAX TRAILERS SRL este un operator de date cu caracter personal. Colectăm următoarele tipuri de date personale de la dumneavoastră:

 • Nume și prenume
 • Companie
 • Județ
 • E-mail
 • Număr de telefon
 1.  De ce avem nevoie de ele.

Avem nevoie de datele dumneavoastră personale pentru a vă oferi următoarele servicii:

Răspunsuri la întrebări din formularul de contact

 • Nume și prenume – avem nevoie de aceste date pentru a putea răspunde mesajului dumneavoastră din formularul de contact
 • Companie (opțional) – am dori să știm numele companiei în care lucrați pentru a putea identifica oportunități comune de business
 • E-mail – adresa de e-mail o folosim pentru a pentru a putea răspunde mesajului dumneavoastră din formularul de contact
 • Număr de telefon – vă vom contacta dacă nu reușim să vă contactăm pe e-mail

 

Cu consimțământul dumneavoastră, am dori să prelucrăm și următoarele date cu caracter personal

Newsletter ECOMAX TRAILER SRL

 • E-mail – avem nevoie de aceste informații pentru a putea trimite newsletter-ul.

Comportament online

 • Istoria navigării – partajăm aceste informații cu partenerii noștri descriși în politica de cookieuri pentru a vă putea livra oferte personalizate. Mai multe informații regăsiți în pagina noastră de cookie-uri.
 1.  Ce facem cu ele?

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate în cadrul companiei CECOMAX TRAILERS SRL situată în România.

Datele dumneavoastră personale pentru newsletter vor fi încărcate în Mailchimp, care va acționa ca un împuternicit pentru CECOMAX TRAILERS SRL. Mailchimp operează livrarea newsletter-ului nostru. Politica lor de confidentialitate poate fi consultata la https://mailchimp.com/legal/.

Datele dumneavaostră personale pentru istoria navigării sunt transmise partenerilor noștri descriși în politica de cookies. Vă rugăm consultați descrierea acestor parteneri în această pagină.

 1.  Cât timp păstrăm datele cu caracter personal?

Pentru newsletter vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal doar pe durata de viață a newsletter-ului sau până când ne veți notifica că nu mai doriți să primiți newsletter-ul. După această perioadă, datele dumneavoastră personale vor fi distruse ireversibil.

Pentru întrebările puse în formularul de contact, acestea vor fi arhivate ca și comunicări de business și vor fi șterse după un an dacă nu se materializează într-o relație de business.

 1.  Care sunt drepturile dumneavoastră?

Dacă aveți motive să credeți că orice date personale pe care le deținem despre dumneavoastră sunt incorecte sau incomplete, aveți dreptul să solicitați să vedeți aceste informații, să le rectificați sau să cereți să fie șterse, să solicitați restricționarea prelucrării sau să vă opuneți prelucrării și de asemenea aveți dreptul la portabilitatea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi va rugam sa ne contactati la contact@ecomax-trailer.ro.

Dacă doriți să inaintati o plângere legată de modul în care v-am procesat datele personale, contactați responsabilul cu protecția datelor la următoarea adresa de e-mail contact@ecomax-trailer.ro. Responsabilul cu protecția datelor va lua legătura cu dumneavoastră pentru a trailersa problema ridicată.

De asemenea puteți contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter personal la www.dataprotection.ro și puteți depune o plângere la ei.

Informații de contact

Website-ul www.ecomax-trailer.ro este administrat de către firma ECOMAX TRAILERS SRL

Adresa: Str Toporașului nr.59 Ghimbav Brașov Romania
CUI: RO 33092876
RC: J08/670/2014

Contact: contact@ecomax-trail.ro

Autoritatea de supraveghere

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

www.dataprotection.ro

Modificări la această politică de confidențialitate

Ne rezervăm dreptul de a modifica această politică de confidențialitate. Ultima modificare a fost făcută pe 09.03.2020.